ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਲਾਟਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ “ਵਾਧੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ USCIS ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY) 2024 H-1B ਕੈਪ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੈਂਡਮ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੀ H-1B ਕੈਪ-ਵਿਸ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਸੀ।