ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 67-ਮੰਜਿਲਾ ਟਾਵਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 67-ਮੰਜਿਲਾ ਟਾਵਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 67-ਮੰਜਿਲਾ ਟਾਵਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ / ਏਮ ਫੋਰਸ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ-1 ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ...